Aktuality

Newsletter pre cudzincov v angličtine 12/2019
Newsletter pre cudzincov v angličtine 12/2019

08.12.2019

Súhrn noviniek a plánovaných podujatí v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Trnave.

Prípad obchodovania s ľuďmi
Prípad obchodovania s ľuďmi

04.12.2019

V Lige za ľudské práva sa nám dostal do pozornosti prípad 45 mužov - cudzincov pôvodom predovšetkým z Moldavska a Ukrajiny, ktorí boli zadržaní dňa 8.10.2019 v priemyselnej hale za nelegálnu výrobu tabakových výrobkov bez ochranných známok vo Veľkých Kostoľanoch, okres Piešťany.

Ukončili sme projekt Klinika azylového práva v praxi
Ukončili sme projekt Klinika azylového práva v praxi

14.11.2019

Nadácia Tatra banky podporila projekt Klinika azylového práva v praxi, ktorý sme realizovali od 01.10.2018, a v týchto dňoch ho finalizujeme.  Medzi ciele projektu sme si stanovili skvalitnenie metód vedenia Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave, tak, aby boli v súlade so svetovými trendami, a aby študenti boli vzdelávaní na porovnateľnej úrovni s inými štátmi, najmä Európskej únie a Spojených štátov amerických. Za tým účelom sme pripravili novú metodiku vedenia Kliniky azylového práva, ktorá odzrkadľuje najmodernejšie trendy učenia, a to pokiaľ ide o metódy a formu výučby, a rovnako sme vypracovali materiál nazvaný Zásady práce študentov Kliniky, ktorý upravuje zásady poskytovania právnej pomoci a iných služieb žiadateľom o azyl, azylantom a osobám s doplnkovou ochranou. Vzhľadom na množstvo zaujímavých informácií, ku ktorým sme sa v rámci realizácie tohto projektu dostali, pripravili sme aj Výstup z projektu, ktorý obsahuje jednak všeobecné informácie o tom, čo je to klinické vzdelávanie, ako aj podklady z osobných návštev na zahraničných univerzitách, kde sme mali možnosť pozorovať výučbové metódy Kliník azylového práva. Osobné návštevy Kliník azylového práva v zahraničí umožnili vyučujúcej ako aj právničke Ligy za ľudské práva, ktorá sa študentom venuje počas praktickej časti výučby, získať nové kontakty v zahraničí, čo smerom do budúcna otvára aj možnosti ďalšej spolupráce s klinikami z iných krajín.  Pri príprave výstupov projektu sme sa inšpirovali predovšetkým výučbovými metódami kliník v Českej republike (v Prahe a Brne), Holandska (Vrije University, Amsterdam), a univerzít v Gente, Sussexe, Turíne, a v USA (vo Washingtone a v New Yorku).  Výstupy projektu sme prezentovali dňa 6.11.2019 na Dni právnych kliník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  Daný projekt nám umožnil pripraviť návrh na zreformovanie Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte TU. Navrhujeme rozčlenenie teoretickej a praktickej výučby azylového práva tak, aby bol na PF TU vytvorený nový teoretický predmet "Azylové právo", ktorého absolvovanie by bolo podmienkou pre zapísanie si predmetu Klinika azylového práva, ktorá by sa zameriavala na praktickú výučbu - prácu na prípadoch, v spolupráci s OZ Liga za ľudské práva, napokon tiež navrhujeme smerom do budúcnosti vytvorenie voliteľného predmetu "Simulovaný súdny proces v azylovom práve". Nadácii Tatra banka ďakujeme za možnosť rozšíriť si obzory a navštíviť Právnické fakulty v zahraničí a priniesť na Slovensko inšpirácie a nové nápady na skvalitnenie výučby súčasnej Kliniky azylového práva na PF TU.  

Ako dopadlo Fórum o integrácii 2019
Ako dopadlo Fórum o integrácii 2019

14.10.2019

Šiesty ročník Fóra o integrácii reagoval na aktuálnu spoločenskú diskusiu o cudzincoch v mestách, ich integrácii a miere zapojenia sa do diania.

Druhé stretnutie s cudzincami v Trnave
Druhé stretnutie s cudzincami v Trnave

30.09.2019

25. septembra 2019 sme zorganizovali v spolupráci s CVEK, Marginal a Nadácia Milana Šimečku druhé stretnutie s cudzincami v Trnave v rámci projektu KapaCITY.

Klimatickí migranti – fakty a pojmy
Klimatickí migranti – fakty a pojmy

18.09.2019

Klimatický utečenec alebo klimatický migrant? Čo je správnejšie používať? Ako rieši medzinárodné právo ich postavenie?

Na Slovensku žilo v prvom polroku 2019 130 418 cudzincov
Na Slovensku žilo v prvom polroku 2019 130 418 cudzincov

12.09.2019

Z akých krajín pochádzajú a v ktorých krajoch žijú? Zistite viac v našej infografike!

Infografiky o migrácii s príbehom
Infografiky o migrácii s príbehom

03.09.2019

V nasledujúcej minisérii sme pre vás pripravili zaujímavé štatistiky o migrácii, ktoré vám prerozpráva Raj z Indie a Vladyslav z Ukrajiny.

Právna poradňa pre azyl v praxi: výsledky posledých 34 mesiacov
Právna poradňa pre azyl v praxi: výsledky posledých 34 mesiacov

13.08.2019

V Lige za ľudské práva poskytujeme bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom, cudzincom s doplnkovou ochranou, cudzincom a obetiam trestných činov.

Publikovali sme výročnú správu za rok 2018
Publikovali sme výročnú správu za rok 2018

09.08.2019

Aký bol rok 2018? Tak ako si naši rodičia pamätajú november 1989, bude si naša generácia pamätať, kde sme boli, keď sme sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež to, ako sme od marca do júna stáli na námestiach po celom Slovensku.