Aktuality

Boli uverejnené najnovšie čísla o utečencoch a vysídlených osobách na celom svete
Boli uverejnené najnovšie čísla o utečencoch a vysídlených osobách na celom svete

19.06.2019

Dnes organizácia UNHCR zverejnila nové štatistiky o počte ľudí vysídlených na celom svete za rok 2018. V tomto článku sumarizujeme hlavné fakty a čísla a porovnávame ich so situáciou na Slovensku. Vytvorili sme tiež infografiku so základnými číslami, ktoré môžete zdieľať so svojimi známymi

Právna poradňa pre azyl v praxi (máj 2019)
Právna poradňa pre azyl v praxi (máj 2019)

27.05.2019

V Lige za ľudské práva poskytujeme bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom, cudzincom s doplnkovou ochranou, cudzincom a obetiam trestných činov.

Prvé stretnutie s cudzincami o ich integrácii v Trnave
Prvé stretnutie s cudzincami o ich integrácii v Trnave

16.05.2019

Prvé stretnutie s cudzincami v Trnave sa konalo 6. mája, prilákalo viac ako 40 účastníkov, prepojilo mesto s cudzincami, ale odhalilo aj viaceré výzvy, s ktorými sa treba zaoberať.

Komiks Uletenci navštívil aj Banskú Štiavnicu
Komiks Uletenci navštívil aj Banskú Štiavnicu

02.05.2019

V Art Cafe v Banskej Štiavnici sa v nedeľu 28.4.2019 doobeda uskutočnilo predstavenie komiksu Uletenci štiavnickým čitateľom. Uletenci sú knižkou, ktorá zábavne ale aj realisticky opisuje skutočné príbehy piatich ľudí, cudzincov - utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu a našli nový domov a nový život na Slovensku. Knižka bola vydaná v roku 2018 Ligou za ľudské práva, občianskym združením, ktoré sa už od roku 2005 profesionálne venuje azylovému a migračnému právu a integrácii utečencov žijúcim na Slovensku.   Komiks Uletenci je spoločným dielom právničky Ligy za ľudské práva Kataríny Fajnorovej, sociálnej pracovníčky Katolíckej Charity Kataríny Marinovej a výtvarníčky Daniely Krajčovej. Je určený predovšetkým deťom od 10 rokov, aby si v ňom prečítali smutno veselé zážitky, ktoré utečencom prináša život v našej spoločnosti a zároveň sa nechali uniesť ich spomienkami z detstva – prečítali si o dobrodružstvách z ďalekých krajín - zo Somálska, zo Sýrie, Afganistanu či z Etiópie. Diváci sa mohli opýtať nielen na to, ako komiks vznikal ale aj na to, čo autorky podnietilo k jeho napísaniu.   Po predstavení knihy nasledovala diskusia s autorkami textu a ilustrácií, ako aj s mladým utečencom z Afganistanu, Bakhtuom, ktorý na Slovensko prišiel sám bez rodiny v čase, keď bol ešte dieťaťom. Divákov pravdepodobne najviac zaujal Bahtuov príbeh. Porozprával, prečo sa ho jeho rodičia rozhodli poslať do zahraničia, ako vyzerala jeho pol ročná cesta z rodného Afganistanu, aj aké boli prvé mesiace života na Slovensku, či prvý telefonát s mamou po roku odlúčenia.   Výtvarníčka Daniela Krajčová, ilustrátorka komiksu, ktorá s utečencami pracuje už od roku 2009, sa zároveň v apríli zúčastnila mesačnej umeleckej rezidencie v rezidenčnom centre Banská Stanica v rámci programu EDU AIR a malí aj veľkí obyvatelia Štiavnice sa s ňou mohli stretnúť na mnohých umeleckých workshopoch organizovaných občianskym združením Štokovec v rámci aktivít Mesta kultúry 2019.   Za zorganizovanie pútavej diskusie ďakujeme Art Cafe a za podporu vydania komiksu ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.    

3rd Roundtable of Foreigners: Tackling Hate Speech & Hate Crime
3rd Roundtable of Foreigners: Tackling Hate Speech & Hate Crime

04.04.2019

On March 28th, the Human Rights League (HRL) held its third discussion with foreigners living in Bratislava.

Vyhrajte komiks Uletenci: pravidlá instagramovej súťaže
Vyhrajte komiks Uletenci: pravidlá instagramovej súťaže

27.03.2019

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na instagramovej stránke Humanrightsleague.

Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse
Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse

20.03.2019

Autorky a hlavní hrdinovia rozprávali o komikse Uletenci v kníhkupectve Martinus.

Darujte nám Vaše 2% z dane
Darujte nám Vaše 2% z dane

18.03.2019

Vaša podpora nám pomáha pokračovať v našej práci.

Vyhlásenie výboru VRAX k celospoločenskej situácii v súvislosti s 80. výročím vzniku tzv. Slovenského štátu
Vyhlásenie výboru VRAX k celospoločenskej situácii v súvislosti s 80. výročím vzniku tzv. Slovenského štátu

14.03.2019

Liga za ľudské práva je členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) - PORADNÉHO ORGÁNU VLÁDY a spoločne s ďalšími mimovládnymi organizáciami, členmi a členkami CVEK DigiQ Zuzana Havirova Nadácia otvorenej spoločnosti sme spolupracovali s podpredsedom VRAXu Michalom Vašečkom na príprave tohto vyhlásenia k vzniku tzv. Slovenského štátu, ktoré dnes vydalo Ministerstvo vnútra SR: Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX, zriadený uznesením vlády SR č. 158 zo dňa 2. marca 2011 ako jeden z výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť) a v súčasnosti jediný poradný orgán vlády SR s nadrezortnou pôsobnosťou zameraný na danú problematiku vyjadruje stanovisko k celospoločenskej situácii pri 80. výročí vzniku tzv. Slovenského štátu: VRAX odsudzuje všetky prejavy sympatií k fašistickému Slovenskému štátu a jeho predstaviteľom, ktoré sa objavujú pri výročí vzniku tzv. Slovenského štátu 14. marca. VRAX považuje akcie a vyhlásenia pozitívne pripomínajúce vznik tzv. Slovenského štátu za prejavy revizionizmu, ktoré prispievajú k posilňovaniu postavenia extrémistických síl v slovenskej spoločnosti;  v nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období, vyzýva VRAX predstaviteľov štátu, ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to ako v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami, i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi; v nadväznosti na prejavy netolerancie a extrémizmu, ktoré sa v poslednom období objavili na športoviskách v Slovenskej republike, vyzýva VRAX športové kluby v Slovenskej republike, aby bezodkladne vyvinuli zvýšené úsilie na potlačenie týchto prejavov už v zárodkoch, a prispeli tak k úspešnej eliminácii extrémizmu v Slovenskej republike. V tejto súvislosti VRAX dáva do pozornosti uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)), ktoré v bode 25 priamo vyzýva členské štáty, národné športové federácie, najmä futbalové kluby, aby potláčali prejavy rasizmu, fašizmu a xenofóbie na štadiónoch a v športovej kultúre tým, že odsúdia a potrestajú zodpovedné osoby a budú podporovať pozitívne vzdelávacie činnosti zamerané na mladých futbalových fanúšikov v spolupráci so školami a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti; VRAX zároveň vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote(http://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf), bod 1, s. 3: „...Vláda využije všetky právne a politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie.“). Link na vyhlásenie je tu: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyhlasenie-vyboru-vrax-k-celospolocenskej-situacii-v-suvislosti-s-80-vyrocim-vzniku-tzv-slovenskeho-statu

Liga za ľudské práva, jej činnosti a financovanie
Liga za ľudské práva, jej činnosti a financovanie

26.02.2019

Čo je Liga za ľudské práva, aká je právna forma organizácie, ako je financovaná a na čo sa používajú tieto prostriedky? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá riaditeľka Ligy Zuzana Števulová.