Aktuality

OTVORENÝ LIST POĽSKU
OTVORENÝ LIST POĽSKU

24.09.2021

J.E. Krzysztof Strzałka Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku Ul. Paulínyho 7, 814 91 Bratislava Slovenská republika   Antoni Jerzy Wrega Chargé d'affaires Velvyslanectví Polské republiky v Praze Valdštejnská 8 118 01 Praha   V Bratislave a v Prahe, 24.septembra 2021   Vaše excelencie,   V mene dvoch rešpektovaných mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv a práv utečencov/utečeniek, migrantov/migrantiek v Slovenskej republike a v Českej republike a v mene držiteľky medzinárodnej ceny International Women of Courage 2016 (udelenej za obhajobu práv utečencov a migrantov), vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad aktuálnym dianím na poľsko-bieloruskej hranici a pohoršenie nad smrťou štyroch ľudí, ktorí na hranici umreli.   Je neakceptovateľné, aby na spoločných hraniciach Európskej únie umierali ľudia, ktorí sa snažia dostať do bezpečia seba a svoje rodiny. Je tiež neakceptovateľné, aby boli ľudia v migračnej či utečeneckej situácii ponechaní bez pomoci, podpory a vyriešenia ich situácie dlhé týždne a mesiace v priestore medzi hranicami, vonku a bez prístrešia v podmienkach, ktoré odporujú ľudskej dôstojnosti.   Vaše excelencie,   Uvedomujeme si, že Poľsko je v neľahkej situácii. Avšak, akokoľvek nám môže byť nesympatické konanie bieloruského diktátora Alexandra Lukašenka a jeho snaha destabilizovať Vašu krajinu prostredníctvom organizovania príchodu migrantov a migrantiek na poľské, litovské a lotyšské hranice, je potrebné si uvedomiť, že ľudia v migračnej situácii, ktorí sa na hraniciach nachádzajú, nie sú vinníci, ale obete danej situácie a že boli zneužití a zneužité na politické súboje. Je neakceptovateľné, aby obete zaplatili svojimi životmi za zlomyseľné konanie prezidenta Lukašenka, ktorému na ich životoch nezáleží a vníma ich len ako obyčajný nástroj svojich hier.   Poľsko, rovnako ako Slovensko a Česká republika je členská krajina Európskej únie, ktorá si ctí medzinárodné právo a ochraňuje ľudské práva a slobody každého jedného človeka bez rozdielu. Nemusíme Vám obsiahlo vymenúvať všetky záväzky voči migrantom a utečencom, ku ktorým sa všetky tri naše krajiny zaviazali, veríme, že tieto sú Vám veľmi dobre známe.  Rovnako ako my uznávate, že každý človek bez rozdielu má právo na zachovanie svojej ľudskej dôstojnosti, na prístup k azylovému konaniu, ale aj právo na ochranu svojho života a zdravia.   Dodržiavanie týchto záväzkov a princípov nie je možné očakávať od režimu v Bielorusku. Naše krajiny sa však od bieloruského režimu zásadne odlišujú a preto od našich vládnych predstaviteľov a predstaviteliek očakávame úplne iné správanie, také, ktoré je hlboko ukotvené v morálnych princípoch a zásadách, ku ktorým sme sa po páde železnej opony prihlásili.   Vaše excelencie, dnes ste to Vy, Vaše politické vedenie, Vaša krajina, od ktorých v tomto momente očakávame, že budete príkladom morálky, ochrany ľudských práv a ľudskej dôstojnosti každého človeka, vrátane ľudí v migračnej situácii, ktorí sa v hrozných podmienkach nachádzajú – a umierajú - na Vašich hraniciach. Je potrebné, aby ste tento príklad, ľudskosť a solidaritu ukázali aj v našom mene, v mene Európskej únie a v mene krajín V4 a k tomu Vás dôrazne vyzývame.   Vyzývame Vás k tomu, aby ste ľuďom v migračnej situácii poskytli potrebnú pomoc, prístrešie, prístup k zdravotníckemu ošetreniu, prístup k medzinárodným a mimovládnym organizáciám a prístup k azylovému konaniu. Štyrom ľuďom, ktorí pri Vašej hranici umreli, už život nikto a nič nevráti. No ešte stále môžeme zachrániť ďalších, ktorí sa na tej hranici utiekajú k bezpečiu a ochrane, ktoré pre nich symbolizuje Poľsko a ďalšie krajiny Európskej únie a predísť tak ďalšej tragédii. Apelujeme na Vás, aby ste im pomohli a vyzývame Vás, aby ste sa nebáli prejaviť ľudskosť a solidaritu.   S úctou,   Magda Faltová, riaditeľka, Sdružení pro integraci a migraci / Association for integration and migration, Česká republika     Barbora Meššová, riaditeľka, Liga za ľudské práva / Human Rights League, Slovenská republika     Zuzana Števulová, držiteľka medzinárodnej ceny International Women of Courage 2016 udelenej administratívou prezidenta USA Baracka Obamu.  

VLÁDA SCHVÁLILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU S VÝHĽADOM DO ROKU 2025
VLÁDA SCHVÁLILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU S VÝHĽADOM DO ROKU 2025

14.09.2021

V stredu, 8. septembra 2021, schválila vláda novú Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2025.

PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU
PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU

20.08.2021

Slovenské mimovládne organizácie Liga za ľudské práva a Mareena iniciovali výzvu vláde Slovenskej republiky, aby poskytla bezpečie ďalším ľuďom z Afganistanu. Majú desiatky mien.

Vypočujte si nový podcast
Vypočujte si nový podcast

18.06.2021

20. jún je svetovým dňom utečencov a pri tejto príležitosti by sme vám chceli predstaviť náš IKEA program pre utečencov. Vypočuť IKEA podcast alebo dozvedieť sa viac o našom programe na podporu pracovných zručností utečencov môžete v časti o inciatívach v programe Skills for Employment. IKEA podcast si pozriete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Z0DmzdYWVXc Foto: IKEA

Nová publikácia:
Nová publikácia: "Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku"

15.03.2021

Vydali sme Výskumnú štúdiu a Pozičný dokument o stave pracovnej integrácie utečencov na Slovensku. Prečítajte si o integrácii utečencov na trh práce, výskumných zisteniach, identifikovaných príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a odporúčaniach respondentov a respondentiek nášho výskumu.

Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY
Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY

11.03.2021

24. - 25. februára 2021

Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť
Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť

11.03.2021

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vzniklo v roku 2005 s cieľom prispievať svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Kultúrna mediácia na Slovensku
Kultúrna mediácia na Slovensku

11.03.2021

“Sprostredkovať nevysloviteľné je umením.”  Johann Wolfgang von Goethe

Košický samosprávny kraj: Cudzincov je potrebné začleniť do regionálnych politík
Košický samosprávny kraj: Cudzincov je potrebné začleniť do regionálnych politík

06.03.2021

Projekt KapaCITY vznikol v roku 2018, lebo si samosprávy uvedomili, že príchod cudzincov na Slovensko sa stáva aktuálnou výzvou. V tomto roku sa skončil, čo bola príležitosť spýtať sa zapojených samospráv na to, ako projekt hodnotia. Hovoríme s koordinátorkou projektu Petronelou Nagyovou z Úradu Košického samosprávneho kraja.

Barbora Meššová: Integrácia na Slovensku nemá svojho pána
Barbora Meššová: Integrácia na Slovensku nemá svojho pána

28.02.2021

Liga za ľudské práva je občianske združenie, ktorého cieľom je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov.