Aktuality

3rd Roundtable of Foreigners: Tackling Hate Speech & Hate Crime
3rd Roundtable of Foreigners: Tackling Hate Speech & Hate Crime

04.04.2019

On March 28th, the Human Rights League (HRL) held its third discussion with foreigners living in Bratislava.

Vyhrajte komiks Uletenci: pravidlá instagramovej súťaže
Vyhrajte komiks Uletenci: pravidlá instagramovej súťaže

27.03.2019

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na instagramovej stránke Humanrightsleague.

Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse
Diskusia o komikse Uletenci v Martinuse

20.03.2019

Autorky a hlavní hrdinovia rozprávali o komikse Uletenci v kníhkupectve Martinus.

Darujte nám Vaše 2% z dane
Darujte nám Vaše 2% z dane

18.03.2019

Vaša podpora nám pomáha pokračovať v našej práci.

Vyhlásenie výboru VRAX k celospoločenskej situácii v súvislosti s 80. výročím vzniku tzv. Slovenského štátu
Vyhlásenie výboru VRAX k celospoločenskej situácii v súvislosti s 80. výročím vzniku tzv. Slovenského štátu

14.03.2019

Liga za ľudské práva je členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) - PORADNÉHO ORGÁNU VLÁDY a spoločne s ďalšími mimovládnymi organizáciami, členmi a členkami CVEK DigiQ Zuzana Havirova Nadácia otvorenej spoločnosti sme spolupracovali s podpredsedom VRAXu Michalom Vašečkom na príprave tohto vyhlásenia k vzniku tzv. Slovenského štátu, ktoré dnes vydalo Ministerstvo vnútra SR: Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX, zriadený uznesením vlády SR č. 158 zo dňa 2. marca 2011 ako jeden z výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť) a v súčasnosti jediný poradný orgán vlády SR s nadrezortnou pôsobnosťou zameraný na danú problematiku vyjadruje stanovisko k celospoločenskej situácii pri 80. výročí vzniku tzv. Slovenského štátu: VRAX odsudzuje všetky prejavy sympatií k fašistickému Slovenskému štátu a jeho predstaviteľom, ktoré sa objavujú pri výročí vzniku tzv. Slovenského štátu 14. marca. VRAX považuje akcie a vyhlásenia pozitívne pripomínajúce vznik tzv. Slovenského štátu za prejavy revizionizmu, ktoré prispievajú k posilňovaniu postavenia extrémistických síl v slovenskej spoločnosti;  v nadväznosti na viaceré prejavy netolerancie a nenávisti voči inakosti v poslednom období, vyzýva VRAX predstaviteľov štátu, ako aj všetky spoločenské a politické elity a predstaviteľov cirkví v Slovenskej republike na jednoznačné odsúdenie nenávistných prejavov namierených voči príslušníkom rómskej menšiny, cudzincom, príslušníkom LGBTI, príslušníkom moslimskej viery a tiež prejavov antisemitizmu a popierania holokaustu, a to ako v prípadoch, keď sú ich priamymi svedkami, i v prípadoch zadokumentovaných štátnymi orgánmi; v nadväznosti na prejavy netolerancie a extrémizmu, ktoré sa v poslednom období objavili na športoviskách v Slovenskej republike, vyzýva VRAX športové kluby v Slovenskej republike, aby bezodkladne vyvinuli zvýšené úsilie na potlačenie týchto prejavov už v zárodkoch, a prispeli tak k úspešnej eliminácii extrémizmu v Slovenskej republike. V tejto súvislosti VRAX dáva do pozornosti uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)), ktoré v bode 25 priamo vyzýva členské štáty, národné športové federácie, najmä futbalové kluby, aby potláčali prejavy rasizmu, fašizmu a xenofóbie na štadiónoch a v športovej kultúre tým, že odsúdia a potrestajú zodpovedné osoby a budú podporovať pozitívne vzdelávacie činnosti zamerané na mladých futbalových fanúšikov v spolupráci so školami a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti; VRAX zároveň vyzýva predstaviteľov štátu, aby zvýšili úsilie napĺňať programové vyhlásenie vlády SR, ktoré sa týka tlmenia rastúceho spoločenského napätia a prejavov extrémizmu v politickom a spoločenskom živote(http://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf), bod 1, s. 3: „...Vláda využije všetky právne a politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie.“). Link na vyhlásenie je tu: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyhlasenie-vyboru-vrax-k-celospolocenskej-situacii-v-suvislosti-s-80-vyrocim-vzniku-tzv-slovenskeho-statu

Liga za ľudské práva, jej činnosti a financovanie
Liga za ľudské práva, jej činnosti a financovanie

26.02.2019

Čo je Liga za ľudské práva, aká je právna forma organizácie, ako je financovaná a na čo sa používajú tieto prostriedky? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá riaditeľka Ligy Zuzana Števulová.

Ako vyzerá Projekt právnej poradne pre azyl v praxi?
Ako vyzerá Projekt právnej poradne pre azyl v praxi?

26.02.2019

V Lige za ľudské práva poskytujeme bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom, cudzincom s doplnkovou ochranou, cudzincom a obetiam trestných činov.

Prvá diskusia o Uletencoch za nami
Prvá diskusia o Uletencoch za nami

06.02.2019

Rozprávali sme sa o historicky prvom slovenskom komikse o utečencoch.

2nd Roundtable of Foreigners: Goals of Integration
2nd Roundtable of Foreigners: Goals of Integration

25.01.2019

On December 6th, the Human Rights League (HRL) held its second discussion with foreigners’ living in Bratislava.

Organizujeme odborný seminár na tému zaistenia v Košiciach
Organizujeme odborný seminár na tému zaistenia v Košiciach

16.01.2019

Seminár organizuje Liga za ľudské práva v termíne 23. januára a 24. januára 2019 v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za podpory Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a Veľvyslanectva USA na Slovensku.