Aktuality

Vypočujte si nový podcast
Vypočujte si nový podcast

18.06.2021

20. jún je svetovým dňom utečencov a pri tejto príležitosti by sme vám chceli predstaviť náš IKEA program pre utečencov. Vypočuť IKEA podcast alebo dozvedieť sa viac o našom programe na podporu pracovných zručností utečencov môžete v časti o inciatívach v programe Skills for Employment. IKEA podcast si pozriete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Z0DmzdYWVXc Foto: IKEA

Nová publikácia:
Nová publikácia: "Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku"

15.03.2021

Vydali sme Výskumnú štúdiu a Pozičný dokument o stave pracovnej integrácie utečencov na Slovensku. Prečítajte si o integrácii utečencov na trh práce, výskumných zisteniach, identifikovaných príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a odporúčaniach respondentov a respondentiek nášho výskumu.

Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY
Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY

11.03.2021

24. - 25. februára 2021

Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť
Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť

11.03.2021

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vzniklo v roku 2005 s cieľom prispievať svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Kultúrna mediácia na Slovensku
Kultúrna mediácia na Slovensku

11.03.2021

“Sprostredkovať nevysloviteľné je umením.”  Johann Wolfgang von Goethe

Košický samosprávny kraj: Cudzincov je potrebné začleniť do regionálnych politík
Košický samosprávny kraj: Cudzincov je potrebné začleniť do regionálnych politík

06.03.2021

Projekt KapaCITY vznikol v roku 2018, lebo si samosprávy uvedomili, že príchod cudzincov na Slovensko sa stáva aktuálnou výzvou. V tomto roku sa skončil, čo bola príležitosť spýtať sa zapojených samospráv na to, ako projekt hodnotia. Hovoríme s koordinátorkou projektu Petronelou Nagyovou z Úradu Košického samosprávneho kraja.

Barbora Meššová: Integrácia na Slovensku nemá svojho pána
Barbora Meššová: Integrácia na Slovensku nemá svojho pána

28.02.2021

Liga za ľudské práva je občianske združenie, ktorého cieľom je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov.

Trnava: Do budúcnosti je kľúčové doriešiť personálne kapacity
Trnava: Do budúcnosti je kľúčové doriešiť personálne kapacity

21.02.2021

Projekt KapaCITY vznikol v roku 2018, lebo si samosprávy uvedomili, že príchod cudzincov na Slovensko sa stáva aktuálnou výzvou. V tomto roku sa skončil, čo bola príležitosť spýtať sa zapojených miest na to, ako projekt hodnotia. Hovoríme s vedúcou úseku komunikácie a marketingu a hovorkyňou mesta Trnava, Veronikou Majtánovou.

Nina Galanská: Podpora zraniteľných skupín znamená podporu celej spoločnosti
Nina Galanská: Podpora zraniteľných skupín znamená podporu celej spoločnosti

14.02.2021

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa dlhodobo venuje aj projektom v oblasti podpory inklúzie, teda začleňovania znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej úrovni po celom Slovensku.

Nová vzdelávacia webstránka pre samosprávy
Nová vzdelávacia webstránka pre samosprávy

11.02.2021

Predstavujeme Vám novovzniknutú vzdelávaciu webstránku www.kapacity.sk, ktorú sme pre Vás v rámci projektu KapaCITY pripravili, spolu s našimi partnermi Marginal, Centrom pre výskum etnicity a kultúry a Nadáciou Milana Šimečku, so zapojením odborníkov z agentúry Seesame.