Aktuality

PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU
PONÚKNIME BEZPEČIE ĽUĎOM Z AFGANISTANU

20.08.2021

Slovenské mimovládne organizácie Liga za ľudské práva a Mareena iniciovali výzvu vláde Slovenskej republiky, aby poskytla bezpečie ďalším ľuďom z Afganistanu. Majú desiatky mien.

Vypočujte si nový podcast
Vypočujte si nový podcast

18.06.2021

20. jún je svetovým dňom utečencov a pri tejto príležitosti by sme vám chceli predstaviť náš IKEA program pre utečencov. Vypočuť IKEA podcast alebo dozvedieť sa viac o našom programe na podporu pracovných zručností utečencov môžete v časti o inciatívach v programe Skills for Employment. IKEA podcast si pozriete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Z0DmzdYWVXc Foto: IKEA

Nová publikácia:
Nová publikácia: "Integrácia utečencov na trh práce na Slovensku"

15.03.2021

Vydali sme Výskumnú štúdiu a Pozičný dokument o stave pracovnej integrácie utečencov na Slovensku. Prečítajte si o integrácii utečencov na trh práce, výskumných zisteniach, identifikovaných príkladoch dobrej praxe zo zahraničia a odporúčaniach respondentov a respondentiek nášho výskumu.

Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY
Správa zo záverečnej online konferencie KapaCITY

11.03.2021

24. - 25. februára 2021

Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť
Elena Gallová Kriglerová: Integrovaná spoločnosť znamená spájanie a zodpovednosť

11.03.2021

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vzniklo v roku 2005 s cieľom prispievať svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Kultúrna mediácia na Slovensku
Kultúrna mediácia na Slovensku

11.03.2021

“Sprostredkovať nevysloviteľné je umením.”  Johann Wolfgang von Goethe

Košický samosprávny kraj: Cudzincov je potrebné začleniť do regionálnych politík
Košický samosprávny kraj: Cudzincov je potrebné začleniť do regionálnych politík

06.03.2021

Projekt KapaCITY vznikol v roku 2018, lebo si samosprávy uvedomili, že príchod cudzincov na Slovensko sa stáva aktuálnou výzvou. V tomto roku sa skončil, čo bola príležitosť spýtať sa zapojených samospráv na to, ako projekt hodnotia. Hovoríme s koordinátorkou projektu Petronelou Nagyovou z Úradu Košického samosprávneho kraja.

Barbora Meššová: Integrácia na Slovensku nemá svojho pána
Barbora Meššová: Integrácia na Slovensku nemá svojho pána

28.02.2021

Liga za ľudské práva je občianske združenie, ktorého cieľom je presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a snaha o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov.

Trnava: Do budúcnosti je kľúčové doriešiť personálne kapacity
Trnava: Do budúcnosti je kľúčové doriešiť personálne kapacity

21.02.2021

Projekt KapaCITY vznikol v roku 2018, lebo si samosprávy uvedomili, že príchod cudzincov na Slovensko sa stáva aktuálnou výzvou. V tomto roku sa skončil, čo bola príležitosť spýtať sa zapojených miest na to, ako projekt hodnotia. Hovoríme s vedúcou úseku komunikácie a marketingu a hovorkyňou mesta Trnava, Veronikou Majtánovou.

Nina Galanská: Podpora zraniteľných skupín znamená podporu celej spoločnosti
Nina Galanská: Podpora zraniteľných skupín znamená podporu celej spoločnosti

14.02.2021

Nadácia Milana Šimečku (NMŠ) sa dlhodobo venuje aj projektom v oblasti podpory inklúzie, teda začleňovania znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej úrovni po celom Slovensku.