Aktuality

Pripravované zmeny zákona o pobyte cudzincov sú už tu a my sme boli pri tom
Pripravované zmeny zákona o pobyte cudzincov sú už tu a my sme boli pri tom

08.04.2020

Spracovali sme pre Vás dlhoočakávané zmeny zákona o pobyte cudzincov, ktoré schválil parlament v rámci balíka opatrení v súvislosti s krízovou situáciou COVID-19

Vláda schválila krízové pravidlá pre pobyt cudzincov
Vláda schválila krízové pravidlá pre pobyt cudzincov

01.04.2020

Ešte v pondelok to vyzeralo, že cudzinci, ktorým skončí platnosť pobytu počas koronakrízy, a ktorí sa pre nemožnosť podať žiadosť na polícii, alebo splniť niektoré povinnosti podľa zákona ocitnú bez pobytu, budú na Slovensku môcť len zotrvať. Včera však vláda prijala návrh pravidiel, podľa ktorých sa platnosť pobytov počas krízy predlžuje na čas jej trvania plus dva mesiace. To samozrejme platí aj o oprávnení pracovať, ak sa s takýmto pobytom spája. Takisto umožní aj ostatným cudzincom, ktorí prišli na územie SR legálne, t.j. na víza alebo v rámci bezvízového styky, ostať na Slovensku legálne až do odvolania krízovej situácie, Už od piatka minulého týždňa sa Liga za ľudské práva angažovala v tom, aby sa tieto pravidlá prijali. Do včera to vyzeralo, že sa bude uplatňovať len režim zotrvania, ktorí nie je spojený s oprávneniami a spôsobil by problémy nielen cudzincom, ale aj celkovo. Sme radi, že Ministerstvo vnútra SR a vláda SR si naše návrhy prečítali a zohľadnili. Samozrejme, zelenú im môže dať až parlament. O ďalšom vývoji a obsahu nových pravidiel Vás budeme informovať. http://https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24676/1

Pozvanie na tréningy v Košiciach
Pozvanie na tréningy v Košiciach

27.02.2020

Lektorky z Liga za ľudské práva a O.Z. Marginal vás pozývajú na praktické tréningy

Výzva pre politikov a političky ku komunikácii témy migrácia nielen v kampani
Výzva pre politikov a političky ku komunikácii témy migrácia nielen v kampani

25.02.2020

S prichádzajúcimi voľbami pritvrdzuje slovník politikov- a to najmä v spojitosti s cudzincami. Nechceme sa pozerať na to ako predvolebný boj negativizuje verejnú mienku pred voľbami a aj po voľbách. Preto sme spoločne so Slovenskou katolíckou charitou a ďalšími organizáciami  pracujúcimi s cudzincami, vydali túto výzvu:

"Hlas občianskych organizácií" analyzoval postoj politických strán k občianskej spoločnosti

25.02.2020

Tí, ktorých si verejnosť zvolí v nasledujúcich dňoch do parlamentu, budú určovať podmienky pre občiansku spoločnosť, a teda pre všetkých aktívnych obyvateľov. Preto sa platforma "Hlas občianskych organizácií" rozhodla analyzovať legislatívne návrhy predložené v končiacom volebnom období a zhodnotiť volebné programy súčasných kandidátov v parlamentných voľbách.

Iniciatíva k Paktu o migrácii a azyle
Iniciatíva k Paktu o migrácii a azyle

31.01.2020

Liga za ľudské práva sa pridala k otvorenému listu 216 európskych mimovládnych organizácií komisárom EÚ

Košická výzva k ochrane utečencov – Vráťme sa k vláde práva
Košická výzva k ochrane utečencov – Vráťme sa k vláde práva

17.01.2020

Košice - Predstavitelia 13 organizácií zastupujúci viacerých členov Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE) z 9 európskych štátov (od Švajčiarska po Bielorusko) sa stretli 16. a 17. januára v Košiciach, aby prediskutovali predbežnú pozíciu k pripravovanému Európskemu paktu o migrácii a azyle.

Newsletter pre cudzincov v angličtine 01/2020
Newsletter pre cudzincov v angličtine 01/2020

07.01.2020

Súhrn noviniek a plánovaných podujatí v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Trnave.

Ukončili sme projekt Dajme šancu utečencom III
Ukončili sme projekt Dajme šancu utečencom III

30.12.2019

31.12.2019 sme ukončili 7-mesačný projekt „Dajme šancu utečencom III“, ktorý sme realizovali od júna 2019 vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Vďaka projektu sme mohli naďalej pokračovať v bezplatnej právnej pomoci zaisteným žiadateľom o azyl, vzdelávať policajtov a budúcich policajtov v otázkach migrácie ako aj vzdelávať tlmočníkov, ktorí samí majú väčšinou migrantské pozadie. Viac o tom, čo sa nám v projekte podarilo dosiahnuť, si môžete prečítať v nasledujúcom texte a pozrieť v našich videách: 1. Vzdelávanie policajtov a budúcich policajtov – na slovenské policajné školy (Akadémiu Policajného zboru v Bratislave a Strednú odbornú školu Policajného zboru v Košiciach) sme pozvali policajtov z Talianska a zo Španielska, ktorí pracujú na miestach, cez ktoré cudzinci buď vstupujú na územie Európskej únie alebo na miestach, kde sa cudzinci dlhodobo zdržiavajú. Mali sme víziu, že lektori-policajti môžu byť pre študentov zaujímaví, pretože sa s nimi vedia slovenskí policajti viac identifikovať a navyše pochádzajú z rovnakého, policajného, prostredia. Cieľom takéhoto vzdelávania prostredníctvom policajtov bolo, sprostredkovať slovenským policajtom dobrú prax zo zahraničia ako aj  odporúčania vo vzťahu k práci s cudzincami. Policajt, Antonino Ciavola, z Talianska pracuje ako vyšetrovateľ v meste Ragusa na Sicílii a jeho tím policajtov je povolaný do hotspotu Pozzallo vždy, keď tam zakotví loď s cudzincami na palube. Na demonštratívnom videu mohli slovenskí policajti priamo vidieť ako prebieha registrácia novo prichádzajúcich cudzincov a najmä ako sa zameriavajú na identifikáciu určitých osôb, ktoré sú buď obeťami obchodovania s ľuďmi, vykorisťovania alebo inej nelegálnej činnosti. Študenti sa mohli pýtať policajta otázky a spoločne debatovali na rôzne témy súvisiace s migráciou alebo prácou policajtov. Spomínalo sa napríklad množstvo prípadov nigérijských žien, ktoré boli zlákané na prostitúciu v Taliansku s použitím aj prostredníctvom mágie woodoo alebo prípady lacnej pracovnej sily, keď boli cudzinci, proti svojej vôli, držaní na talianskych farmách.  Taliansky policajt viac krát mladým policajtom prízvukoval, aby cudzincov brali ako ľudské bytosti a v prípadoch obchodovania s ľuďmi ich brali ako obete a nie ako páchateľov. Zároveň uviedol, že medzi cudzincami je potrebné rozlišovať aké sú dôvody ich príchodu do Európskej únie a, že utečencom musíme umožniť vstúpiť do konania v rámci, ktorého zodpovedné úrady preskúmajú opodstatnenosť ich obáv. Druhý policajt, Daniel Limones Silva, bol zo Španielska a je prezidentom Kolégia kriminológov v meste Barcelona. Špecializuje sa na prácu s cudzincami po ich vstupe do Európskej únie a po ich usídlení na území Barcelony. Barcelona je dlhodobo spájaná s vysokou kriminalitou. Z jeho prednášky a poskytnutých štatistík však vyplynulo, že cudzinci, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v Barcelone sa výrazne nepodieľajú na páchaní trestnej činnosti v meste, skôr naopak. Študentom priblížil ako bol vzťah polícia-cudzinci v minulosti ovplyvnený neznalosťou, jazykovými problémami, kultúrnymi odlišnosťami, nedôverou a strachom. Barcelonská polícia preto začala viac pracovať v komunitách cudzincov a najmä na svojej stratégii pri práci s nimi. Vytvorili tzv. „komunitnú políciu“, ktorá sa zameriava na zlepšovanie vzťahov s miestnou komunitou, čím sa zároveň zvýšila aj vzájomná dôvera. Navýšili sa aj zdroje pre políciu, ktoré sa využívajú najmä na prevenciu. Ďalším pozitívnym opatrením v Barcelone bolo aj prijatie nových policajtov s cudzineckým pozadím ako aj vytvorenie špeciálnych jednotiek zameraných na prácu s rizikovými skupinami a menšinami.  Ako lektori vystúpili aj iní odborníci, ktorí síce neboli policajtmi, ale pracujú v blízkosti policajného prostredia prípadne priamo s nimi. Miroslava Pinková z UNHCR predstavila študentom mandát a aktivity Agentúry OSN, ktorá sa zaoberá ochranou a pomocou utečencom, ako aj iným skupinám, ktoré sú v ich záujme ako napríklad osoby bez štátnej príslušnosti, presídlenci a navrátilci. Ďalej sa študenti dozvedeli o rôznych projektoch UNHCR vo svete ako aj na Slovensku, pričom sa lektorka priamo zamerala na aktivity súvisiace s monitorovaním slovensko-ukrajinskej hranice a so vstupom cudzincov na územie Slovenska.  Anna Láníčková, z Kancelárie verejného ochrancu práv v Brne je tzv. monitorkou, teda osobou, ktorá monitoruje spôsob akým sa cudzinci, ktorí prestali spĺňať podmienky pobytu na území Českej republiky vracajú späť do krajiny pôvodu pod záštitou Frontexu. Študentom opísala, ako sa pripravuje na monitorovaciu misiu do zahraničia, ako prebieha návrat, čo si všíma pri realizácii návratu, aké sú štandardy a právna úprava, ale aj aké má kompetencie a postavenie v rámci monitorovacej misie. Študenti mali možnosť vidieť opäť demonštratívne video, na ktorom bol zaznamenaný  monitorovaný návrat realizovaný Frontexom. Jaroslav Větrovský z Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni študentom následne predstavil európsku právnu úpravu návratovej politiky s presahom na medzinárodné štandardy. 2. Vzdelávanie tlmočníkov – druhá časť projektu MSSR bola zameraná na vzdelávanie tlmočníkov, ktorí tlmočia v azylových a cudzineckých konaniach s dôrazom na tzv. „komunitných tlmočníkov“, ktorí tlmočia svojim krajanom, ale bez toho, aby mali tlmočnícke alebo jazykové vzdelanie. Komunitné tlmočenie začína byť rozšírené aj v iných krajinách Európskej únie, Slovensko nevynímajúc. Očakáva sa, že počty komunitných tlmočníkov sa budú zvyšovať, ale aj miesta, na ktorých sa, práve kvôli zvyšujúcemu počtu cudzincov, budú služby týchto tlmočníkov využívať. Okrem štátnych inštitúcii, ako sú Migračný úrad a cudzinecká polícia, ktoré primárne využívajú súdnych tlmočníkov zapísaných v zozname Ministerstva spravodlivosti SR, využívajú služby komunitných tlmočníkov napríklad aj v školách, kde študujú cudzinci, v nemocniciach, na úradoch a pod. Helena Tužinská sa na seminároch pre tlmočníkov zamerala na poukázanie na kultúrne odlišnosti cudzincov, na ich vnímanie a rozmýšľanie, ktoré môžu mať vplyv na ich vyjadrovanie a opisovanie situácii. Zúčastneným účastníkom sprostredkovala svoje dlhoročné skúsenosti z pozorovania práce tlmočníkov, ako aj iných aktérov v oblasti migrácie. Cieľom semináru bolo aj predstaviť práva tlmočníkov, ich postavenie počas tlmočenia, tipy ako postupovať pri tlmočení, ako sa na tlmočenie pripraviť a nakoniec aj samotný postup ako sa stať súdnym tlmočníkom. Po ukončení semináru sme boli kontaktovaní jedným účastníkom, ktorý prejavil záujem stať sa aj súdnym tlmočníkom s tým, že má záujem urobiť si skúšku a v budúcnosti pôsobiť ako súdny tlmočník. Na základe našich skúseností a pozorovaní z praxe a vychádzajúc zo záverov seminárov pre tlmočníkov, sme vypracovali tieto Zistenia a odporúčania vo vzťahu k tlmočeniu. 3. Poskytovanie právnej pomoci zaisteným žiadateľom o azyl – žiadatelia o azyl, ktorí boli pozbavení osobnej slobody a umiestnení do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove alebo v Sečovciach nie sú medzi oprávnenými osobami na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v prvom stupni. Nakoľko je však konanie na prvom stupni kľúčové pokiaľ ide o získanie medzinárodnej ochrany na Slovensku, či už vo forme azylu alebo vo forme doplnkovej ochrany, v rámci projektu sme zabezpečovali právnu pomoc práve tejto skupine. Právničky Ligy za ľudské práva pravidelne navštevovali obidve policajné zariadenia za účelom poskytovania právnych konzultácii, nahliadali do spisov na Migračnom úrade, na oddeleniach cudzineckých polícií, na súdoch a pod., pripravovali právne stanoviská, správne žaloby a kasačné sťažnosti, zastupovali cudzincov na pohovoroch a na súdnych pojednávaniach a pripravili aj prehľad zaujímavých judikátov a úspešných prípadov.  

Pomôžte nám pomáhať druhým.
Pomôžte nám pomáhať druhým.

19.12.2019

Už 15 rokov Liga za ľudské práva poskytovala bezplatnú pravni pomoc cudzincom u utečencom na Slovensku.