Podporte nás

Knižnica

Prelistujte si naše publikácie, v ktorých nájdete veľa informácií o azyle, migrácii a ďalších veciach, ktorým sa venujeme. 

Posudzovanie bezpečnostného hľadiska v azylovom konaní - komparatívna analýza v krajinách V4


 

Cieľom projektu "Posudzovanie bezpečnostného hľadiska v azylovom konaní 
- komparatívna analýza v kajinách V4", podporenom z Visegrad Fund, je 
poskytnúť zrozumiteľný prehľad o súčasnej legislatíve a praktikách v 
krajinách V4 (Poľsku, Slovensku, Českej republike a Maďarsku) vo vzťahu 
k posudzovaniu bezpečnostného hľadiska v kontexte azylového konania a 
medzinárodnej ochrany.

Štyri národné správy, ktoré sú výsledkom niekoľko mesačného výskumu, 
zahŕňajú analýzu právnych predpisov, praxe a súdnych rozhodnutí. Keďže 
súčasťou každej správy je aj zoznam odporúčaní, autori veria, že ich 
publikácie by mohli slúžiť aj ako podklad pre prípadné lepšie nastavenie 
fungujúcich mechanizmov, v rámci ktorých sa spájajú bezpečnostné 
opatrenia a konanie o medzinárovnej ochrane, za súčasného rešpektovania 
ľudskoprávneho hľadiska.

Vzťah medzi medzinárodnou ochranou a zvýšenou potrebou ochrany 
bezpečnosti doteraz nebol podrobený komparatívnemu výskumu a preto 
výstup z tohto inovatívneho projektu môže slúžiť ako základ pre 
diskutovanie nových politík a tiež priblížiť tému odbornej verejnosti.

Komparatívnu správu v anglickom jazyku si môžete stiahnuť kliknuntím na obálku. 

Národnú správu za Slovensko nájdete tu

Projekt bol podporený Vyšehradským fondom.


Konanie o udelenie azylu v skratke

Milí návštevníci našej webovej stránky a milí klienti / milé klientky, v rámci projektu Právna poradňa pre azyl sme pre vás pripravili na stiahnutie stručný prehľad konania o udelenie azylu. V priloženom dokumente (otvoríte kliknutím na nadpis) sa dočítate ako prebieha azylové konanie, kde možno podať žiadosť o azyl, kto o žiadosti rozhoduje, ako dlho, aké sú možné rozhodnutia v azylovom konaní, a podobne. Priložený text neobsahuje vyčerpávajúcu informáciu o azylovom konaní. Jeho ambíciou je poskytnúť úplne základný prehľad o priebehu tohto konania, vychádzajúc zo zákona o azyle. V prípade potreby podrobnejších informácií sa na nás môžete obrátiť.

Projekt "Právna poradňa pre azyl" trvá od 04.11.2016 do 31.10.2019 a je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

Migrácia z Ukrajiny do krajín V4 v čase krízy

Publikácia analyzuje situáciu v oblasti migrácie z Ukrajiny do jednotlivých krajín V4 - Maďarsko, Slovensko, Poľsko a Česká republika a všíma si trendy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Jednotlivé analýzy sa zameriavajú na popis humanitárnej (azylovej) migrácie a na rozhodovaciu prax o žiadostiach o azyl podaných občanmi Ukrajiny, ako aj na migráciu ekonomickú. V závere sa nachádzajú zistenia a odporúčania pre jednotlivé krajiny V4.

Publikácia vznikla s podporou Vyšehradského fondu v rámci štandardnej grantovej schémy.

 

Trvalé riešenia pre odlúčené deti v Európe. Národná správa: Slovensko

Národnú správu sme vypracovali v rámci nadnárodného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ: „Najlepšia prax v určovaní a implementovaní trvalých riešení pre odlúčené deti v Európe“, v spolupráci s poradným výborom, kde boli zastúpené aj zodpovedné štátne orgány Slovenska.

V súvislosti s aktuálnou utečeneckou krízou prišlo do Európy aj množstvo odlúčených detí –detí, ktoré nesprevádzajú rodičia ani iná zodpovedná osoba. Medzinárodné organizácie a monitorovacie orgány (UNHCR, UNICEF, GRETA) pravidelne upozorňujú na riziká, ktorým sú tieto deti vystavené, najmä pokiaľ o ide o zabezpečenie základnej starostlivosti a ochrany pred vykorisťovaním alebo obchodom s ľuďmi.

Podľa Európskej komisie je „prijatie a nájdenie trvalého riešenia“ jednou z hlavných foriem celoeurópskeho prístupu ku starostlivosti o odlúčené deti.

Trvalé riešenie je pre dieťa stále riešenie, ktoré nájdeme v čo najkratšom čase po príchode dieťaťa, ktoré je možné preskúmať a ktoré berie do úvahy najlepší záujem dieťaťa po zvážení viacerých faktorov: rodinných pomerov dieťaťa; jeho prostredia vrátane štátnej príslušnosti, vierovyznania a kultúry; bezpečnosti dieťaťa, vrátane rizík obchodu s ľuďmi; osobitnej zraniteľnosti a potrieb ochrany, a jeho názorov spolu s jeho schopnosťami. Určenie vhodného trvalého riešenia je teda proces.

Z národnej správy vyplýva, že Slovensko má vhodnú infraštruktúru pre odlúčené deti, ako aj systém starostlivosti, ktorý sa dokáže o tieto deti postarať a poskytnúť im budúcnosť a ochranu. Slovensko sa už dávnejšie zaviazalo, že dobrovoľne prijme 100 utečencov v rámci relokácie z Talianska a Grécka a 100 utečencov zo Sýrie. Vzhľadom na pomerne dobre vypracovaný systém starostlivosti o odlúčené deti na Slovensku, odporúčame vláde, aby v rámci dobrovoľného záväzku Slovenska zvážila prijatie určitého počtu (napr. 20) maloletých utečencov bez sprievodu, ak je to v ich najlepšom záujme, ktorí by po príchode na Slovensko mohli byť umiestnení priamo do detského domova pre maloletých bez sprievodu v Medzilaborciach, kde začne ich proces integrácie.

Testovanie netestovateľného. Hľadanie útočiska z dôvodu homofóbie.