Podporte nás

Publikácie

Prelistujte si naše publikácie, v ktorých nájdete veľa informácií o azyle, migrácii a ďalších veciach, ktorým sa venujeme.

Posudzovanie bezpečnostného hľadiska v azylovom konaní - komparatívna analýza v krajinách V4
Cieľom projektu "Posudzovanie bezpečnostného hľadiska v azylovom konaní  - komparatívna analýza v kajinách V4", podporenom z Visegrad Fund, je poskytnúť zrozumiteľný prehľad o súčasnej legislatíve a praktikách v  krajinách V4 (Poľsku, Slovensku, Českej republike a Maďarsku) vo vzťahu  k posudzovaniu bezpečnostného hľadiska v kontexte azylového konania a  medzinárodnej ochrany.

Štyri národné správy, ktoré sú výsledkom niekoľko mesačného výskumu,  zahŕňajú analýzu právnych predpisov, praxe a súdnych rozhodnutí. Keďže  súčasťou každej správy je aj zoznam odporúčaní, autori veria, že ich  publikácie by mohli slúžiť aj ako podklad pre prípadné lepšie nastavenie  fungujúcich mechanizmov, v rámci ktorých sa spájajú bezpečnostné  opatrenia a konanie o medzinárovnej ochrane, za súčasného rešpektovania  ľudskoprávneho hľadiska.

Vzťah medzi medzinárodnou ochranou a zvýšenou potrebou ochrany  bezpečnosti doteraz nebol podrobený komparatívnemu výskumu a preto  výstup z tohto inovatívneho projektu môže slúžiť ako základ pre  diskutovanie nových politík a tiež priblížiť tému odbornej verejnosti.

Komparatívnu správu v anglickom jazyku si môžete stiahnuť kliknuntím na obálku. 

Národnú správu za Slovensko nájdete tu

Projekt bol podporený Vyšehradským fondom.


 

Migrácia z Ukrajiny do krajín V4 v čase krízyPublikácia analyzuje situáciu v oblasti migrácie z Ukrajiny do jednotlivých krajín V4 - Maďarsko, Slovensko, Poľsko a Česká republika a všíma si trendy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Jednotlivé analýzy sa zameriavajú na popis humanitárnej (azylovej) migrácie a na rozhodovaciu prax o žiadostiach o azyl podaných občanmi Ukrajiny, ako aj na migráciu ekonomickú. V závere sa nachádzajú zistenia a odporúčania pre jednotlivé krajiny V4.

Publikáciu v anglickom jazyku si môžete stiahnuť kliknuntím na obálku. 

Publikácia vznikla s podporou Vyšehradského fondu v rámci štandardnej grantovej schémy.